fhamily

 

משפחת שיינברג

משפחה ישראלית-קנדית התומכת בהתפתחות של השומר החדש


 

zehutyeuditהמנהלה לזהות יהודית

מטרת המנהלת היא להגביר את האהבה, הכבוד וההזדהות בחברה הישראלית באמצעות חיבור לזהות היהודית. בשאיפה שבעוד כמה שנים כל אזרח במדינת ישראל ייפגש בצורה נעימה ורלוונטית עם אוצרות הזהות היהודית. 

המשרד לפיתוח הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הנגב והגליל

אחראי לקדם את פיתוח הנגב והגליל בד בבד עם קידום הפיתוח האזורי וחיזוק היחסים הכלכליים בין ישראל לשכנותיה. המשרד פועל בתחומים: התיישבות ודיור, תעסוקה, חינוך, תיירות, מדע וטכנולוגיה. 

משרד החקלאות ופיתוח הכפרמשרד החקלאות ופיתוח הכפר

המשרד האחראי מטעם הממשלה על החקלאות והמרחב הכפרי. בין פעילויותיו העיקריות של המשרד: תכנון ופיתוח ההתיישבות, החקלאות והכפר, מתן שירותים וטרינריים, שימור קרקע וניקוז. המשרד משתף פעולה עם גופים ציבוריים


 

קרן קימת לישראל (קק"ל)קרן קימת לישראל (קק''ל)

נוסדה בשנת 1901 במטרה לרכוש קרקעות בארץ ישראל בשם העם היהודי ובעבורו. במקביל לפעילותה בתחום רכישת הקרקעות, קק"ל יזמה נטיעת עצי זית על אדמות בן שמן וחולדה שזה עתה נרכשו. המחשבה מאחורי יוזמה זו היתה לטעת עצים הנותנים פרי וכן מצטיינים בחיוניותם.


 

IMPACT&FIDF200תוכנית אימפקט

 

של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ממשיכה את תמיכת הארגון בחיילים גם לאחר שירותם הצבאי.

ארגון ידידי צה"ל בארה"ב פועל למען רווחת חיילי צה"ל ומשפחותיהם באמצעות תוכניות חינוכיות, חברתיות, כלכליות, ותרבותיות והקמת מבני רווחה.

הארגון שואף לחזק את הקשר בין קהילות אמריקה לחיילי וחיילות צה"ל ולמדינת ישראל.


 
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>

דף 1 מתוך 3